Hiệu quả khử trùng không khí bằng UV-C

Liều UVC để tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa vi rút COVID-19 là bao nhiêu?

Vì vi rút COVID-19 (SARS-CoV-2) rất mới, nên cộng đồng khoa học vẫn chưa có liều lượng vô hiệu hóa cụ thể.

Tuy nhiên, chúng tôi biết các giá trị liều lượng đối với các vi rút tương đương trong cùng họ vi rút SARS là 10-20 mJ / cm2 khi sử dụng ánh sáng UVC trực tiếp ở bước sóng 254nm; liều lượng này sẽ đạt được khử trùng 99,9% (tức là khử hoạt tính) trong các điều kiện phòng thí nghiệm được kiểm soát. Trong đời thực, vi rút thường ẩn hoặc bị che khuất khỏi ánh sáng UVC trực tiếp, làm giảm hiệu quả của UVC. Để bù đắp, các nhà nghiên cứu đang áp dụng liều lượng 1.000 – 3.000 mJ / cm2 để đảm bảo 99,9% ngừng hoạt động.